Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών | χρηστών του site της εταιρίας Σαββα Βασιλεια & Σια Ε.Ε. , χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία των παραγγελιών και  προστατεύονται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ). Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και email επισκέπτη/χρήστη) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Η εταιρία Σαββα Βασιλεια & Σια Ε.Ε. , διατηρεί τα αρχεία αυτά, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημερώσεων, στατιστικής καταγραφής πελατολογίου και βελτίωσης των τμημάτων της εταιρίας. Ο κάθε χρήστης του site έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει την τροποποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων. Οι χρήστες που είναι κάτω των 18 ετών, δεν συνίσταται να γνωστοποιούν τα στοιχεία τους και η χρήση της σελίδας γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων.

Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας, με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.